Úspechy školy

 • r. 1999 I. ročník „Veselej olympiády malotriedok“ v Jablonovom, 3. miesto.III. ročník „Behu zdravia“ v Rohožníku, 1. a 2. miesto.IV. ročník behu „O pohár riad. ZŠ“ v Sološnici, 3. miesto.

 

 • r. 2000 II. ročník „Veselej olympiády malotriedok“ v Malých Levároch, 1. miesto.

   

 • r. 2001 Účasť na okresnom kole „Slávik Slovenska 2001.“

  III. ročník „Veselej olympiády malotriedok“ v Suchohrade, 1. miesto.

  Beh zdravia“ v Rohožníku, 2. a 3. miesto .

 

 • r. 2003 Obvodné kolo „Hviezdoslavov Kubín“ v Závode, poézia 2. miesto.IV. ročník „Veselej olympiády malotriedok“ v Plaveckom Mikuláši, 3. miesto. VII. ročník „Behu zdravia“ v Rohožníku, 1. miesto.XI. ročník celoslovenskej súťaže „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.“ Čestné uznanie odovzdané v Nových Zámkoch žiačke našej školy. Ďakovný list od Okresného úradu-odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry v Malackách za výborné výsledky v šk. roku 2002/2003. .

 

 • r. 2004 V. ročník „Veselej olympiády malotriedok“ v Plaveckom Podhradí,

  2. miesto.

  VIII. Ročník „Behu zdravia“ v Rohožníku, 2. miesto.

  Cezpoľný beh v Sološnici, 3. miesto.

   

 • r. 2005 Cezpoľný beh v Sološnici: 400 m chlapci-2. miesto, 300 m dievčatá-3. miesto.

 

 • r. 2006 Výtvarná súťaž „Nálady pani jesene“ Centrum voľného času

  v Malackách, 2x cena poroty.

  Cezpoľný beh v Sološnici: 600m chlapci-2. miesto

  300m dievčatá-2. miesto

  400m dievčatá-3. miesto.

  Zapojenie školy do zdravotno-výchovného projektu : “A damko hravo-zdravo“ /pre 1. a 2. ročník ZŠ/.

   

 • r. 2007 Okresné kolo „Pytagoriády“ v kategórii P3 /3. ročník/ v Malackách,

  7. miesto. ( riešenie matematických úloh)

  Zapojenie sa do projektu „Bezpečná komunita“ /Komunálna poisťovňa/.

   

 • r. 2008 Zapojenie sa do projektu „Živá voda pre obec“. / Projekt je uskutočnený vďaka podpore udelenej v súťaži „Cena HOLCIM pre rozvoj regionu Záhorie." Výtvarná súťaž „Jeseň pani bohatá“ - Centrum voľného času v Malackách, 3. miesto.Okresné kolo „Pytagoriády“ v kategórii P4 /4. ročník/ v Malackách, 5. miesto.CENA HOLCIM pre rozvoj regionu Záhorie a podpora 47.500 Sk za projekt na zakúpenie vypaľovacej  pece pre výtvarno-keramický krúžok.Veselá olympiáda malotriedok v Perneku, 4. miesto.

 

 • r. 2009 Zapojenie sa do projektu "Modernizácia vzdelávacieho procesu v ZŠ. "Vďaka projektu škola získala 5 nových počítačov s LCD monitorom, 2 notebooky pre učiteľov a dataprojektor. Zapojenie sa do projektu "Vzdelávanie učiteľov v oblasti cudzích jazykov v ZŠ." V rámci projektu škola získala 1 notebook. Výmena plastových okien v zborovni, knižnici, riaditeľni a  učebni výtvarnej výchovy.

 

 •  r. 2010 Cena Holcim pre rozvoj regionu Záhorie a podpora 1748 € Rodičovskému združeniu pri ZŠ za projekt "Revitalizácia detského ihriska."  Zapojenie sa do projektu: "Ovocie do škôl" a získanie 100 % - ného jablkového džúsu pre žiakov zdarma v mesiacoch apríl - december 2010. Dodávateľom džúsu je firma BONI FRUCTI z Dunajskej Lužnej.  
  Výtvarná súťaž: "Nezbedná jeseň",  3. miesto. Realizátorom bolo CVČ v  Malackách. 

 

 • r. 2011 Školské kolo Pytagoriády, 1 úspešný riešiteľ - postup do okresného kola. Projekty: Adamko hravo - zdravo, Záložka do knihy spojuje školy, Modrá škola - voda pre budúcnosť, Tehlička pre Afriku, Stromy poznania, Vyčistime si Slovensko.  
 •  
 • r. 2012 Zamestnanecký fond Holcim: Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - podpora 1400€ pre ZŠ Plavecký Mikuláš. Projekty: Vyčistime si Slovensko, Baterky na správnom mieste, Školák, Tehlička pre Misie, Záložka do knihy spája školy, Ovocie do škôl 2012. Okresná súťaž tvorivosti - Zázraky odpadu - PLASTOVO, ocenená práca. Veselá olympiáda malotriedok okresu Malacky  v Plaveckom Podhradí - 4. miesto. Výmena plastových okien v sociálnych zariadeniach, rekonštrukcia osvetlenia v ŠKD.
 •  
 • 2013  Účasť v okresnom kole v prednese povesti: Šaliansky Maťko. Výtvarná súťaž ku Dňu Zeme organizovaná CVČ v Malackách, ocenená práca  N. Koniarikovej, 3. ročník. Veselá olympiáda málotriednych skôl v Malých Levároch - 3. miesto. Cena Holcim pre rozvoj regionu Záhorie 2013 a podpora 450 € na projekt: Altánok (drevené lavice a stôl). Výtvarná súťaž: "Biele Vianoce " - Centrum voľného času v Malackách, ocenená práca. Čestné uznanie vo výtvarnej súťaži "Ľudské práva očami detí."
 •  
 • 2014  Výtvarná súťaž "Biele Vianoce" organizovaná CVČ v Malackách, ocenená práca. Výtvarná súťaž "Príroda okolo nás", ocenená práca. Výtvarná súťaž "Zázraky odpadu", ocenená práca. Veselá olympiáda málotriednych škôl okresu Malacky - 2. miesto. Projekt BSK a finančná podpora 1500 eur na rekonštrukciu sociálneho zariadenia pre chlapcov.   
 •  
 • 2015    Okresné kolo Pytagoriády v Malackách - úspešná riešiteľka. Veselá olympiáda málotriednych škôl okresu Malacky v Perneku - 5. miesto. Čestné uznanie vo výtvarnej súťaži: Ľudské práva očami detí.  Projekty: Cena Holcim pre rozvoj regionu Západ 2015 a podpora 1400€ na nové detské prevažovačky. Záložka do knihy spája školy. Pomôž prírode, pomôžeš i svojej škole. Baterky na správnom mieste. Ovocie do škôl. Tehlička pre Afriku 2015. Plavecký výcvik.
 •  
 • 2016   Medzinárodné testovanie čitateľskej gramotnosti pre 4. ročník -  "PIRLS 2016" - naša škola bola vybraná ako súčasť národnej vzorky Slovenska. Veselá olympiáda málotriednych škôl v Jablonovom - účasť. PROJEKTY: Záložka do knihy spája školy. Spolupráca so školou: Lipová 71, Suchdol u Prostějova, Česká republika. Kultúrne poukazy 2016. Vzdelávacie poukazy 2016. Ovocie do škôl. Tehlička 2016 - pomoc deťom v Sýrii. Biela pastelka 2016 - pomoc nevidiacim a slabozrakým Slovenska. Baterky na správnom mieste. Pomôž prírode, pomôžeš i svojej škole. Dopravná výchova - mobilné dopravné ihrisko v našej škole. Deň Zeme - vyčistime si Slovensko. Okresné kolo Pytagoriády v Malackách /3 žiaci/. Ľudské práva očami detí - výtvarná súťaž - čestné uznanie. Medzinárodný deň školských knižníc: "Čítame spolu". Beseda s lesníkom. 
 •  
 • 2017 Šaliansky Maťko - okresné kolo v prednese povestí /3. miesto/. Výtvarná súťaž: "Biblia očami detí a mládeže" 3 ocenenia. "Záchrana osôb z výšok" 1 ocenenie. "Mesiac detskej tvorby" účasť. "Remeslá, zvyky a tradície" 2x prvé miesto, 1x druhé miesto. "Práca vodohospodárov očami detí" 3 práce, ďakovný list." Farebná jeseň" 1 ocenená práca. "Čistý chotár 2017. Kultúrne poukazy 2017. Vzdelávacie poukazy 2017. Ovocie do škôl 2017. Európsky týždeň športu 2017 - vybíjaná. Hodová výstava - Deň otvorených dverí. Bublinková šou - spolupráca so ZŠ Plav. Peter. Doobedie s políciou, hasičmi a záchranármi. Matematická Pytagoriáda - okresné kolo /2 žiaci/.