Krúžková činnosť 
Oznam
Krúžková činnosť v šk. roku 2018/2019 začína od 1.októbra 2018.

 

  1. Krúžok anglického jazyka

 ved. krúžku Dana Smáková

 pre žiakov 1.- 2. ročníka

 1 hodina/týž./v stredu o 11.50


 

2. Športovo - turistický krúžok


 ved. krúžku Mgr. Iveta Konyariková
 pre žiakov 1. - 4. ročníka                                                                                                                                                                                             2 hodiny /každý druhý týž./ v stredu o 13.00

 

 

3.   Keramický krúžok                                                                                                                                                                                               

 

ved. krúžku Mgr. Art. Martin Hartiník

pre žiakov 1. - 9. ročníka

2 hodiny /týž./v pondelok o 16.00