2% z dane

Dňa 24. novembra 2008 vzniklo v základnej škole Občianske združenie pod názvom "Slovenská rada rodičovských združení - rodičovské združenie pri ZŠ Plavecký Mikuláš" 297 / skratka: SRRZ - RZ pri ZŠ Plavecký Mikuláš/.

ZA ROK 2016 ZÍSKALA NAŠA ŠKOLA AJ VĎAKA VÁM SUMU 1872,80€.
ĎAKUJEME

IČO: 17319617

SID: 1241


Tlačivá na poukázanie 2% za rok 2018:

Viac informácií získate na www.rozhodni.sk

 

Vážení spoluobčania!

Aj tento rok si Vás dovoľuje osloviť Občianske združenie pod názvom:
„Rodičovské združenie pri Základnej škole Plavecký Mikuláš“ a požiadať Vás o podporu formou darovania 2% z vašej dane z príjmov.
Poskytnutie 2% pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže sa jedná o časť dane, ktorú  poskytne daňový úrad.
Takýmto spôsobom môžete podporiť a skvalitniť úroveň vyučovania v našej škole.
Za Vašu pomoc Vám vopred srdečne ďakujeme.