Pomôcky a zošity pre žiaka                     

V školskom roku 2016/2017 budú všetky pomôcky, pracovné zošity a časopisy pre všetkých žiakov hradené školou.
Rodičia zabezpečia pre deti: teplákovú súpravu, tenisky, prezúvky, uterák, vešiak, písacie potreby, obaly na zošity,  peračník, 6 ks toaletného papiera, 1ks tekuté mydlo, 10ks papierových vreckoviek (na celý školský rok).