Pomôcky a zošity pre žiaka                     

V školskom roku 2018/2019 budú všetky pomôcky, pracovné zošity a časopisy pre všetkých žiakov
hradené školou.

Rodičia zabezpečia pre deti: teplákovú súpravu, tenisky, prezúvky, uterák, vešiak, písacie potreby, obaly na zošity,  peračník, 6 ks toaletného papiera, 1ks tekuté mydlo, 10ks papierových vreckoviek (na celý školský rok).