Rozvrh hodín

 

Triedna učiteľka v 1. a 3. ročníku: PaedDr. Mgr. Provazníková Viera
Triedna učiteľka v 2. a 4. ročníku: Mgr. Konyariková Iveta
Vychovávateľka v ŠKD: Hlavatá Dana
Náboženská výchova: Mgr. Ambrová Martina

 

2018/2019

1. ročník

 

1.

2.

3.

4.

5.

Obed

6.

7.

 P

SJL

MAT

SJL

PRO

 HUV

 

 

 

U

SJL

MAT

TSV

SJL 

NAV

        ETV

 

 

S

SJL

MAT

SJL

 TSV

 

 

 

 

Š

SJL

MAT

SJL

 VYV

 

 

 

 

P

SJL

MAT

SJL

VYV

 

 

 

 

Vysvetlivky:

SJL:     Slovenský jazyk a literatúra

MAT:    Matematika

PRO:    Prvouka

VYV:    Výtvarná výchova

TSV:    Telesná a športová výchova

HUV:    Hudobná výchova

NAV:    Náboženská výchova

 

2018/2019

3. ročník

 

1.

2.

3.

4.

5.

Obed

6.

7.

P

SJL

MAT      

PRI

ČIT

HUV

 

 

 

U

SJL

MAT

ANJ

INV

NAV

 

    

               

S

SJL

MAT

SJL(ČIT)

ANJ

 TSV

 

 

 

Š

SJL

MAT

VLA

VYV

      ANJ

 

 

 

P

SJL

   MAT       

SJL(ČIT)

 PRV

 TSV

 

 

 

Vysvetlivky:

INV: Informatika
ANJ: Anglický jazyk
ETV: Etická výchova
TEV: Telesná a športová  výchova
PRI: Prírodoveda
vLA: Vlastiveda

 

 2018/2019

2. ročník

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

Obed

6.

7.

P

SJL

MAT

ČIT

 PRO

HUV

 

 

 

 

U

SJL

MAT

TSV

VYV

 

 

       NAV

       

 

S

SJL

MAT

ČIT
 

TSV

 

 

 

 

 

Š

SJL

MAT

ČIT
 

ČIT

 

PRO

 

 

 

P

SJL

MAT

  ČIT

VYV

 

 

 

         

 

Vysvetlivky:

TSV: Telesná a športová výchova
SJL: Slovenský jazyk a literatúra
PRO: Prvouka

 

2018/2019

4. ročník

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

Obed

6.

7.

P

SJL

MAT

VLA

 ČIT
 

HUV

 

 

 

 

U

SJL

MAT

ANJ

VYV

 IN

 

       ETV

      NAV 

 

S

SJL

MAT

 PRI

ANJ

 TSV

 

 

 

 

Š

SJL

 

MAT

VLA

ČIT
 

ANJ

 

 

 

 

P

SJL

ČIT
 

PRI

PRV

 TSV 

 

 

      

 

PRV: Pracovné vyučovanie
ANJ: Anglický jazyk
IVN: Informatika
PRI: Prírodoveda
TSV: Telesná a športová výchova